Osteoporoz ( Kemik Erimesi )

Kemik kütlemizde azalma ve kırık riskinin artma durumunu Osteoporoz olarak   tanımlayabiliriz. Buna en önemli sebep artan yaş, obezite  ve  hareketsizliktir. Ancak, kadınlar için menapoz da bir dönüm noktası olup osteoporozun hızlandığı yıllardır. Osteoporozun hayat kalitesi için bir çok eksisi vardır.

Menapozda azalan estrojen ile birlikte kalsiyum emilimi ve kemiğe geçişi azalır. Bu kemik gücünde azalmaya ve erimeye sebep olur. Kemik kırılganlaşır. Ağrı artar, kamburluk oluşur, boy kısalır. Küçük kazalarla veya basit vurularla kemik kırılmaya müsait hale gelir. Yine yaşlılık ve estrojen azlığı ile kırılan kemiğin kaynama süresi ve gücü azdır. Kaynama süresi uzar.

30’lu yaşlardan sonra yılda %0,5 oranında olan kemik kaybı hızlanır.

Sigara, alkol, hareketsiz yaşam, obezite, genetik özellikler ve bazı ilaçlar kemik erimesini arttırır.

Osteoporoz , kemik kırılma riskini arttırdığı için tehlikelidir. Kemik kırığı sebepli ölüm oranı yüksektir. Özellikle yaşlı grupta osteoporoza bağlı kemik kırıkları sık rastlanır.

Takip için ,menapoz yaş grubunda kemik yoğunluğu ölçümü ( osteodansitometre ) ile takip yapılmalıdır.

Tedavi:

  • Hormon replasman tedavisi
  • Kalsiyum: 1200 mg /gün önerilir.
  • D Vitamini: 800 Ü / gün önerilir.
  • Bifosfonatlar (etidronat, alendronat,..)
  • Güneş ışığına maruziyet, egzersiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir